“รู้ อยู่ สุข: Healthy together” ตอน How to stay fit during COVID-19

📢 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย จะมาเสิร์ฟความรู้ ข่าวสาร และการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ทุกท่านถึงที่บ้าน ผ่านการมีกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ที่เหมาะสมตามช่วงวัยและวิถีชีวิตของท่าน พร้อมกับมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ได้มาร่วมเล่นกันเร็ว ๆ นี้ ในแคมเปญ

“รู้ อยู่ สุข: Healthy together” ตอน How to stay fit during COVID-19

แล้วพบกันนะครับ…