ชีวิตวิถีใหม่ ‘สาย Exercise’ สถานการณ์เปลี่ยนไป แต่! อย่าให้ “การออกกำลังกาย” เปลี่ยนแปลง