มองและทบทวนสถานการณ์กิจกรรมทางกาย หลังการมาเยือนของโควิด-19 ระลอกที่ 2