30 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ และนักวิจัยกลุ่มงานงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ ประจำศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและส

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ และนักวิจัยกลุ่มงานงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ ประจำศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต

  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ได้ร่วมพูดคุยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นผู้หญิงเต็มวัย: ประสบการณ์จากสตรีอินโดนีเซียที่แต่งงานและมีลูกเมื่ออายุยังน้อย (Transitioning Into Womanhood: Indonesian Women’s Experience on Intergenerational Early Marriage) พร้อมด้วย คุณสิทธิชาติ สมตา นักวิจัยกลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ ได้ร่วมพูดคุยเรื่อง อัตรากิจกรรมทางกายรายอายุและเพศของประชากรไทย: การวิเคราะห์ช่วงชีวิต ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ประชากรและสังคม 2566” | หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต หัวข้อครอบครัว & การเลี้ยงดู: ความสัมพันธ์ในบ้านที่ส่งผลชั่วชีวิต  ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น