17 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว

         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดอบรมหัวข้อ กิจกรรม Buddy “วัยเก๋า” งิ้วราย ภายใต้โครงการโรงเรียน “วัยเก๋า” งิ้วราย โดยได้ให้ความรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรไทยกับการใช้ดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงวัย และกิจกรรมการทำยาหม่องสมุนไพร พร้อมทั้งการให้ความรู้เรื่องการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดี

 

 

         ในโอกาสนี้วิทยากรจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมให้ความรู้ถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นำเสนอเคล็ดลับการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และข้อควรระวังในการออกกำลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อน นอกจากนี้ยังสาธิตวิธีและแนวทางปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมทางกาย นำโดย น.ส.ณัฐพร นิลวัตถา ,ดร.ปิยกฤตา แก้วพิกุล ,น.ส.พนิตชญา ลิ้มศิริ และนายกฤษณ อร่ามศรี

  

 

         กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงบูรณาการโดยนำประเด็นด้านกิจกรรมทางกาย และการใช้สมุนไพรไทยสำหรับการดูแลสุภาพกายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตและแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างรอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหกล้ม และมีชีวิตที่ยืนยาวของผู้สูงอายุในชุมชน

#TPAK #สสส #IPSR #ทีแพค #กิจกรรมทางกาย