15 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม : ผู้แทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO SEARO)

ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม : ผู้แทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO SEARO)

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมนำเสนอในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดย World Health Organization South-East Asia Region ในหัวข้อ Thailand's Physical Activity Promotion for Children ซึ่งเป็นการนำเสนอถึงแผนการดำเนินงานของสสส. ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยที่ผ่านมา กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงาน เช่น คู่มือเรียนรู้จากการเล่น, คู่มือการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย 2561 ออกมาเล่น และ Let's move, boost HAPPINESS เล่น เพิ่ม สุข รวมถึงการรณรงค์ผ่านเคมเปญต่าง ๆ การประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เวลา 12.00-13.30 น.