3 ตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพค ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส. เปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม WalkShop เครื่องมือส่งเสริมการจัด Healthy Active Meeting เพิ่มเวลาในการมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในระหว่างการประชุม

ทีแพค ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส. เปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม WalkShop เครื่องมือส่งเสริมการจัด Healthy Active Meeting เพิ่มเวลาในการมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในระหว่างการประชุม

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ในงานเสวนา PA Forum) EP.1-พัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม: Active Environment for All นำโดย รศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค)) พร้อมด้วยคุณนิรมล ราศรี (รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)), รศ.ดร. เพชร รอดอารีย์ (เครือข่ายคนไทยไร้พุง) และนพ. ภัทรภณ อติเมธิน (โรงพยาบาลสมิติเวช) ได้ร่วมเปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม WalkShop: เครื่องมือส่งเสริมการจัด Healthy Active Meeting

 

          ชุดคู่มือนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงาน องค์กร สำหรับการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้แนวคิด การเดินประชุม (Walk) เพื่อแลกเปลี่ยนและ หยิบจับ (Shop) เอาความคิดใหม่ ๆ ความคิดดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินพูดคุยหารือกันของสมาชิก ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการประชุมได้ช่วยเพิ่มเวลาในการมีกิจกรรมทางกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน โดยการนำกิจกรรมง่าย ๆ มาปรับใช้อันจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และองค์กรที่ทำงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงาน และที่สำคัญเป็นการสะท้อนให้พนักงานได้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

 

          ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือจัดกิจกรรม WalkShop เพื่อนำไปใช้กับการประชุมต่าง ๆ ในหน่วยงานของท่าน ได้ที่…https://shorturl.asia/2zBOY

          มาปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมแบบเดิม ๆ ให้เป็นการประชุม WalkShop เพราะการเดินช่วยเพิ่มไอเดียดีดีของเราได้