4 ตุลาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพค และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรม WalkShop ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีแพค และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรม WalkShop ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์และคณะนักวิจัยทีแพค จัดกิจกรรม WalkShop ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 40 คน ซึ่งกิจกรรม WalkShop เป็นการเดินประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดในระหว่างการเดิน ช่วยเพิ่มเวลาในการมีกิจกรรมทางกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง