18 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพคจัดกิจกรรมแนะนำการใช้งานเครื่องวัดการเคลื่อนไหวร่างกาย ActiGraph ให้กับภาคีเครือข่าย

ทีแพคจัดกิจกรรมแนะนำการใช้งานเครื่องวัดการเคลื่อนไหวร่างกาย ActiGraph ให้กับภาคีเครือข่าย

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยทีแพค ร่วมจัดกิจกรรมประชุมแนะนำการใช้งานเครื่องวัดการเคลื่อนไหวร่างกาย (ActiGraph) ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่คณะนักวิจัย และบุคลากรจากสถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ประโยชน์สำหรับโครงการของสถาบันอาศรมศิลป์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 18 ท่าน