5 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก ในช่วงการระบาดของโรคโควิด–19

โปรดทราบว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ตามเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ยึดตามข้อแนะนำปัจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2563) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโรคโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนโดยตลอด ข้อเสนอแนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันไปตามมาตรการของแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลล่าสุดโปรดตรวจสอบอีกครั้งกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือหน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศของท่าน

ด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน เราแต่ละคนถูกขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมารตการรักษาระยะห่างทางกาย (หรือที่เรารู้จักกันคือ การเว้นระยะห่างกันในสังคม หรือเว้นระยะห่างเชิงพื้นที่เพื่อความปลอดภัย) เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ระหว่างคนในสังคม การรักษาระยะห่างทางกาย เกี่ยวข้องกับ ‘การจำกัดจำนวนผู้คนที่มีการสนทนากันระยะใกล้ชิด’ สำหรับเด็ก ๆ แล้ว นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจกำลังสิ้นสุดปีการศึกษาที่โรงเรียน มาเป็นห้องเรียนแบบเสมือน และการถูกมอบหมายรายงานให้ทำจากที่บ้านแทน และยังหมายความว่าโอกาสการเล่นกีฬาเป็นทีมต้องถูกยกเลิกในปีนี้ การเล่นกับเพื่อน ๆ ในแต่ละวันสามารถทำได้เพียงแค่การพูดคุยทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอเกม

ซึ่งมันอาจจะดึงดูดให้เด็ก ๆ หลงติดไปกับการดูภาพยนตร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานและนอนดึกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็ก ๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีเพื่อคงไว้ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันทางสุขภาวะและสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่ง การมีวิถีชีวิตสุขภาวะจึงเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับความรู้สึกหดหู่ใจ และความวิตกกังวลที่อาจมาจากการต้องแยกตัวกับเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมชั้น

ความสำคัญของกิจกรรมทางกายและการเล่นเพื่อความสามารถของเด็กในการรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้

การทำให้เด็ก ๆ กระฉับกระเฉงยังช่วยทำให้พวกเขารับมือกับการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ในช่วงที่ชีวิตของพวกเขามีความไม่แน่นอนเช่นนี้ การเล่นมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็ก ๆ รับมือกับการตอบสนองทางอารมณ์ของพวกเขาต่อความรู้สึกทุกข์และเครียด กิจกรรมทางกายกลางแจ้งสามารถทำให้เด็ก ๆ มีภาวะการควบคุมการกระทำของตนเองได้ และมีความสำคัญในการสร้างทักษะทางร่างกายและอารมณ์ การเล่นและกิจกรรมทางกาย ทั้งที่บ้านหรือกลางแจ้ง (ขณะที่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางกาย) อาจช่วยให้เด็ก ๆ รับมือกับบรรยากาศทางสังคมที่ไม่ปกติได้

โดยทั่วไปแล้ว การเล่นและกิจกรรมทางกาย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นตัวเลือกที่สร้างความบันเทิงเริงรมย์ได้ดีกว่าการใช้เวลาหน้าจอที่นั่งนิ่งนาน ๆ รวมถึงยังช่วยให้เด็กนอนหลับได้ดีขึ้น เนื่องจากพลังงานที่ถูกใช้และปลดปล่อยออกมาตลอดวันจากการมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงเหล่านั้น 

ข้อแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดี

การมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีมีลักษณะอย่างไร? องค์การอนามัยโลก ได้เผยแพร่ข้อแนะนำการมีกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงข้อแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยสามารถดูและดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ ทั้งนี้โปรดทราบว่า องค์การอนามัยโลก อยู่ระหว่างการจัดทำข้อแนะนำการเคลื่อนไหวร่างกายฉบับใหม่สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงพฤติกรรมเนือยนิ่ง เอกสารฉบับร่างที่เผยแพร่ทางออนไลน์

 แหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ อยู่อย่างกระฉับกระเฉง

  • หากแนวทางระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศของท่านอนุญาต ให้ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ โดยรักษาระยะห่างและปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ (เช่น อยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร (6 ฟุต), ไอใส่ข้อศอก, ล้างมืออย่างน้อย 30 วินาที เมื่อกลับเข้ามาข้างใน) โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ของท่าน, เดินเล่นรอบ ๆ ตึก หรือใช้ถนนส่วนบุคคล, สนามหลังบ้าน, ทางเท้า, ตรอกซอยตัน และป่าไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  • หลายประเทศได้ห้ามการชุมนุมของกลุ่มคนขนาดใหญ่มากกว่า 5 คนขึ้นไป คำแนะนำส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ออกไปข้างนอกได้กับเฉพาะคนที่ท่านพักอาศัยอยู่ด้วยเท่านั้น และหลายเมืองได้ปิดสนามเด็กเล่น หรือจำกัดการเข้าใช้ ซึ่งในช่วงสถานการณ์เหล่านี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
    • หากสามารถเข้าถึงหรือออกไปใช้สถานที่ได้ สวนสาธารณะยังเปิดให้ไปได้อยู่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงที่คนไม่พลุกพล่านเพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวส่วนรวมในระหว่างการเล่น เนื่องจากพื้นผิวเหล่านี้อาจมีการปนเปื้อนและสามารถนำไปสู่การแพร่กระจายของโรคได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของท่าน และล้างมือของท่านทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
    • หากไม่สามารถออกไปใช้สถานที่ต่าง ๆ ได้ (เช่น ไม่มีสวนสาธารณะใกล้บ้าน, ไม่มีสนามหลังบ้าน, ไม่มีรถยนต์, ผู้ปกครองที่ทำงานในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสำคัญที่ยังคงเปิดอยู่), ควรทำกิจกรรมการเล่น เช่น เกมกระดาน, อ่านหนังสือ, ต่อจิ๊กซอว์, และกิจกรรมการเล่นที่สามารถจำกัดให้ทำได้ในสภาพแวดล้อมในร่ม และลดการใช้หน้าจอ
  • คำแนะนำในการมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำทุกวัน (สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก) ไม่จำเป็นต้องทำให้ครบตามเกณฑ์ในครั้งเดียว สำหรับผู้ปกครองที่พยายามทำงานทั้งวันให้เสร็จขณะอยู่ที่บ้าน การพักมีกิจกรรมทางกายช่วงสั้น ๆ กับเด็ก ๆ อาจเป็นวิธีการที่ควรทำสิ่งนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันและได้รับผลประโยชน์จากการเล่น สำหรับผู้ปกครองที่ทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจพื้นฐานต่าง ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการป้องกันเชื้อในขณะที่ทำงานและเมื่อกลับบ้าน เพื่อให้เด็ก ๆ ปลอดภัย
  • เด็กบางคนอาจไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำได้เหมือนที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องพูดคุยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับเด็ก โดยองค์กรยูนิเซฟได้จัดทำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวแล้ว

 

ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าหมองและไม่แน่นอนที่เราควบคุมได้เพียงเล็กน้อย เราทำได้เพียงควบคุมสิ่งที่เราทำและวิธีการใช้ชีวิตของเรา การอยู่อย่างกระฉับกระเฉง ควบคุมเวลาการใช้หน้าจอให้เหมาะสม และพยายามเข้านอนให้ตรงเวลาอย่างเป็นกิจวัตร มีระยะเวลาการนอนหลับที่เพียงพอ ในขณะที่การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างระมัดระวังสามารถช่วยให้ครอบครัวรับมือ หยุดยั้ง และต่อสู้กับโรคโควิด-19

 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด–19

สำหรับข้อมูลล่าสุดในระดับนานาชาติ องค์การอนามัยโลก เป็นแหล่งข้อมูลหลัก

 

แปลโดย: ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

ที่มา: https://www.activehealthykids.org/2020/04/06/guidance-on-healthy-movement-behaviours-for-kids-during-the-covid-19-pandemic/