12 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

3 แนวทางลดพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงโควิด-19

3 แนวทางลดพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงโควิด-19
.
ข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์ด้านกิจกรรมทางกายในช่วงโควิด-19 ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยพบว่า

🔹 คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดลงถึง 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ
🔹 โดยเฉพาะคนวัยทำงานประมาณ 42% ให้ข้อมูลว่าได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานมาทำงานอยู่ที่บ้าน หรือ Work from home มากขึ้น

ซึ่งอาจส่งผลให้มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้นจากการนั่งเป็นนาน ๆ ได้
.
วันนี้จึงขอเสนอ 3 แนวทางช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหว่างนั่งทำงาน หรือระหว่างที่นั่งหรือนอนเล่นมือถือ ดูทีวี เพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวไม่นั่งนิ่งตลอดทั้งวัน เพื่อสุขภาวะที่ดี ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อีกด้วย