4 มิถุนายน 2564

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 1

ตามที่โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 ได้ประกาศรับสมัครพนักงานรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 1 ดังต่อไปนี้

 

อ่านประกาศ

 

โดยจะทำการสัมภาษณ์รอบที่ 1 ผ่านทางโทรศัพท์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564