9 มิถุนายน 2564

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2

 

ตามที่โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 ได้ประกาศรับสมัครพนักงานรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2 ดังต่อไปนี้

 

อ่านประกาศ

 

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อแจ้งรายละเอียดกับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านอีเมล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564