14 มิถุนายน 2564

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามที่โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564 ได้ประกาศรับสมัครพนักงานรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ดังต่อไปนี้

อ่านประกาศ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก 40 อันดับแรก ยืนยันสิทธิ์มายังอีเมล [email protected], [email protected] ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 28 กรกฎาคม 2564

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ทางโครงการฯ จะดำเนินการเรียกผู้ที่มีรายชื่อสำรองเข้าปฏิบัติงานตามลำดับ