30 พฤศจิกายน 542

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยโครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

ทีแพคตามหาเพื่อนร่วมงาน

ตำแหน่งนักวิจัยโครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจในประเด็น นโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมสุขภาพ และ วิถีชีวิตสุขภาวะ

ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

สนใจสมัคร ส่งเอกสารมาที่อีเมล

[email protected] และ [email protected] *(ส่งทั้ง2 อีเมล)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ณัฐพร นิลวัตถา (091-1451619)

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 นี้