ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร: 02-441-0201-4 ต่อ 307, 317, 524, 525
โทรสาร: 02-441-9333
อีเมล์: admin@tpak.or.th